Tillgänglighet för Heby kommuns e-tjänster i Open ePlatform

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den här webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Open ePlatform uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Open ePlatform som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan kan du kontakta oss.

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. 
Vi besvarar ditt meddelande så snart som möjligt om du har valt att ange dina kontaktuppgifter. Svarstiden beror på felets art och omfång.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet. Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning av webbplatsen inkluderar:

 • Koden följer inte alltid html-standarden.
 • Tabfunktionen hoppar ibland över delar i menyn och e-tjänsterna. Ingen markering för Tabposition. Ingen länk för att hoppa över navigationen.
 • Brister finns i användningen av modala fönster.
 • Skärmläsare har svårigheter med att läsa upp ikoner och felmeddelanden. Obligatoriska fält kanske inte framgår.
 • Otillräcklig kontrast mellan text och bakgrund i vissa fall.
 • Brister i innehållet i e-tjänsterna, inklusive rubriker, länkar och förkortningar. Språkmarkering saknas i koden.
 • Delar av webbplatsen, inklusive e-tjänster, system och dokument, uppfyller inte WCAG 2.1. Detta inkluderar länkar till andra webbplatser och system, samt blanketter.
 • Flera sidor hänvisar till nedladdningsbara filer och dokument som inte uppfyller tillgänglighetskraven.
 • Visuellt utformade rubriker följer inte alltid rubrikstrukturen.
 • Vissa bilder saknar alternativa texter.
 • Felmeddelanden kanske inte presenteras för alla hjälpmedel i inmatningsfält.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem inom en rimlig tid.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning.
om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Open ePlatform.

Senaste bedömningen gjordes den 10 januari 2024.

Webbplatsen publicerades den 2024-12-01.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2024-02-02.