Begäran om registerutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten. Vänd dig istället till kommunens Medborgarservice, 0224-360 00.

Du har rätt att få information om att dina personuppgifter finns registrerade. Registerutdraget innehåller de personuppgifter vi samlat in om dig som kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning e-postadress, telefonnummer eller fotografier av dig. Den informationen är gratis efter begäran hos kommunen. Finns inga uppgifter om dig ska du få besked om det. Normalt ska du få informationen inom en månad.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa