Ansökan om trädfällning på kommunens park- och naturmark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Träd som står på kommunens mark ska tas ner av kommunen. När ansökan om trädfällning inkommit till kommunen utförs ett platsbesök av kommunen skogsansvarige handläggare. Vid platsbesöket bedöms trädets naturvärde och risk för omkringliggande byggnader. Handläggaren kontaktar sedan sökanden med information om bedömningen. Efter det kan ett avtal upprättas om fällning av träd. Träd får under inga omständigheter skadas eller fällas innan avtalet är upprättat. I avtalet förbinder sig sökanden att uppfylla de punkter som listas i kommunens villkor för trädfällning. Villkoren visas i separat sida.

Här kan du se kommunal mark genom att välja lagret i kommunkartan.

Vi gör bedömningar av ansökan utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska och estetiska värden
  • Om de kringboende i området påverkas av trädet och om grannarna är överens
  • Trädets kondition

Vi är restriktiva med att fälla friska träd och tar därför inte hänsyn till:

  • Om löv från kommunens träd blåser in på privatägd tomtmark och hamnar exempelvis på tak eller i pooler
  • Om trädet enbart står i vägen för parabolantenner
  • Om trädet enbart ger skugga åt pooler eller uteplatser

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signering
  • Skriftligt godkännande från berörda grannar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa