Ansöka specialkost inom förskola & grundskola för vårterminen 2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare till ett barn i kommunal förskola eller skola:

  • anmäla behov av specialkost
  • meddela ändring i ditt barns specialkostbehov
  • meddela om ditt barn byter förskola/skola
  • avanmäla om ditt barn inte längre behöver specialkost

Behovet av specialkost på grund av allergi, överkänslighet och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska kunna styrkas med i första hand läkarintyg för att säkerställa att köket lagar rätt mat till ditt barn.

Saknas läkarintyg kan detta ersättas med utlåtande från vårdcentral/dietist eller om utlåtande har gjorts tidigare och ni kan bifoga ett journalutdrag från 1177.

Pågår en utredning eller står barnet i kö för utredning kontaktas skolsköterska samt kök.

Intyg, utlåtande och journalutdrag måste visa barnets aktuella behov. Har ni funderingar, kontakta köket via Medborgarservice på tel. 0224-360 00.

 

Information om allergi och överkänslighet mot livsmedel finns på livsmedelsverkets hemsida: Allergi och överkänslighet (livsmedelsverket.se)

 

Observera att en inskickad anmälan är endast giltig under aktuell termin. En ny anmälan måste skickas in inför varje termin för att ditt barn ska fortsatt erbjudas specialkost. Genom att alltid ha uppdaterad information om ditt barns specialkostbehov kan vi bättre anpassa måltiden och minska matsvinnet.

 

Genom att skicka in anmälan om specialkost samtycker du till dina och ditt barns personuppgifter registreras och behandlas enligt personuppgiftslagen.

 

Denna e-tjänst kräver inloggning med BankID. Har du inte tillgång till BankID kan du kontakta köket på den skola eller förskola där ditt barn går, genom at ringa Medborgarservice på tel. 0224-360 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa