Ansöka specialkost inom förskola & grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare till ett barn i kommunal förskola eller skola:

  • anmäla behov av specialkost
  • meddela ändring i ditt barns specialkostbehov
  • meddela om ditt barn byter förskola/skola
  • avanmäla om ditt barn inte längre behöver specialkost

Anmälan gäller höstterminen 2024.

 

Behovet av specialkost på grund av allergi, överkänslighet och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska kunna styrkas för att säkerställa att köket lagar rätt mat till ditt barn. Du kan styrka ditt barns specialkostbehov genom att bifoga ett journalutdrag från 1177 där barnets allergi, överkänslighet eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning framgår. Journalutdrag, intyg och utlåtande och måste visa barnets aktuella behov. Om barnets allergi är oförändrad sedan föregående termin och intyg redan lämnats, behöver intyget inte skickas in igen. 

Pågår en utredning eller står barnet i kö för utredning kan du kontakta skolsköterska samt kök. Har ni funderingar, kontakta köket via Medborgarservice på tel. 0224-360 00.

 

Information om allergi och överkänslighet mot livsmedel finns på livsmedelsverkets hemsida: Allergi och överkänslighet (livsmedelsverket.se)

 

Observera att en inskickad anmälan är endast giltig under aktuell termin. En ny anmälan måste skickas in inför varje termin för att ditt barn ska fortsatt erbjudas specialkost. Genom att alltid ha uppdaterad information om ditt barns specialkostbehov kan vi bättre anpassa måltiden och minska matsvinnet.

 

Genom att skicka in anmälan om specialkost samtycker du till dina och ditt barns personuppgifter registreras och behandlas enligt personuppgiftslagen.

 

Denna e-tjänst kräver inloggning med BankID. Har du inte tillgång till BankID kan du kontakta köket på den skola eller förskola där ditt barn går, genom att ringa Medborgarservice på tel. 0224-360 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa